Artikel

Sri Hartini,A.Md

Print
Category: Purna tugas
Last Updated on Friday, 18 March 2016 Published Date Written by Super User

Sri Hartini,A.Md

 

CURRICULUM VITAE


Nama                                     :  Sri Hartini,A.Md

NIP                                         :  19730514 200501 2 003

Pangkat/Golongan                 :  Pengatur tk.I / IId

Tempat/Tanggal lahir             :  Semarang, 14 Mei 1973

Jenis kelamin                         :  Perempuan

Agama                                    :  Islam

Alamat Kantor                        : Jl. Teluk Mandar Tromol pos 5

Alamat/tempat tinggal            :  Perum Griya Asri R-6 Malang

                                                 

PENDIDIKAN

 

NO

PENDIDIKAN

TAHUN

JURUSAN

TEMPAT

1

SD

1986

 

SD Petompon I II Semarang

2

SMP

1989

 

SMP 13 Semarang

3

SMA

1992

IPA

SMA 4 Semarang

4

D3

2001

Teknik Komputer

STIKOM Semarang

 

 

PELATIHAN

 

·  DALAM NEGERI

NO

Nama Kursus/Pelatihan

Lamanya

TAHUN

TEMPAT

1

Workshop Administrasi Iso

3 hari

2006

VEDC Malang

2

Tata Persuratan

2 hari

2008

VEDC Malang

3

IHT Konten Web lokal Internet

1 hari

2009

PPPPTK BOE Malang

4

Administrasi Kepegawaian

10 hari

2010

Pusdiklat Sawangan Depok

5

 

 

 

 

 

·  LUAR NEGERI

NO

Nama Kursus/Pelatihan

Lamanya

TAHUN

TEMPAT

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Malang,  30 Nopember 2009

                                                                                                            Yang bersangkutan,

 

 

 

 

                                                                                                  Sri Hartini, A.Md

 

                                                                                NIP. 19730514 200501 2 003

Copyright 2019. Powered by Humas. PPPPTK BOE MALANG