Jenis Alat Pemotong untuk Pekerjaan Teknologi Kayu

Print
Category: Bangunan
Last Updated on Tuesday, 28 April 2015 Published Date Written by amin suminto

Jenis Alat Pemotong untuk Pekerjaan Teknologi Kayu

Amin Suminto (Widyaiswara MadyaPPPPTK BOE. Malang

 

Abstraksi:

 

Alat pemotong pada Teknologi Kayu adalah alat yang harus diketahui, dimengerti, dan dipahami oleh  semua pengguna, maka dari itu semoga semua ini bisa menjadikan bekal atau pedoman pengguna dalam memakai alat-alat pemotang dengan sesuai dan benar.

 

Adapun Jenis Alat Pemotong untuk Pekerjaan Teknologi Kayu adalah: 1. Gergaji Gorok Potong, 2. Gergaji Gorok Belah, 3. Gergaji Punggung, 4. Gergaji Lubang/Kompas, 5. Gergaji Halus Jepang, 6. Gergaji Finir, 7. Gergaji Bentang Belah, 8. Gergaji Bentang Potong, 9. Gergaji Bentang Kurva, 10. Gergaji Besi, 11. Gergaji Gurat.

 

Biasanya dalam pemakaian alat-alat ini sembarangan saja dan tidak sesuai dengan jenis dan kegunaannya yang mengakibatkan usia penggunaan alat-alat ini tidak maksimal (cepat  rusak dalam jangka waktu yang relatif singkat), dan benda kerja yang dihasilkan juga tidak maksimal atau kurang sempurna.

 

Dengan adanya panduan dan penjelasan ini, agar usia alat-alat pemotong pada Teknologi Kayu jauh lebih panjang (lebih awet) dan benda kerja yang dihasilkan jauh lebih baik dan sempurna, serta pengguna alat-alat tersebut jauh lebih ringan dan lebih mudah memakainya.

Kata Kunci: gorok, punggung, kompas, halus jepang, finir, kurva, gurat.

 

Jenis Alat Pemotong untuk Pekerjaan Teknologi Kayu adalah Gergaji sebagai berikut:

 

1.    Gergaji Gorok Belah:

Pada umumnya gergaji ini mempunyai kemiringan sudut gigi 60º.

Gunanya: Untuk membelah kayu sejajar dengan serat kayu.

 
           

 

 

 

                   

                             Gambar 1. Bentuk gigi gergaji belah.

 

2.    Gergaji Potong/ Gergaji Gorok:

Gergaji ini mempunyai kemiringan sudut gigi 45º

Gunanya : Untuk memotong kayu.

 

     
   

 

       

           Gambar 2. Bentuk Gergaji Potong/ Gergaji Gorok

 

3.    Gergaji Punggung:

Karena gergaji tersebut mempunyai punggung guna untuk membatasi dalam pemotongan.

Gunanya:Untuk pemotongan yang halus

 
 

 

 

 

                       

                         Gambar 3. Bentuk Gergaji Punggung.

 

4.    Gergaji Punggung Jenis Lain:

Alat ini dipergunakan untuk memotong kayu dengan ukuran-ukuran yang tertentu (kecil) dengan hasil yang lebih halus. Gergaji ini sering digunakan pada pembuatan konstruksi hubungan ekor burung.

 

 
                                                                                  

 

                     

 

 

 

Gambar 4. Bentuk Gergaji Punggung.

 

5.    Gergaji  Lubang /Gergaji Kompas:

Daun gergaji ini agak tebal. Gunanya untuk membuat lubang

 
              

 

 

 

  

       

 

            Gambar 5. Bentuk Gergaji  Lubang /Gergaji Kompas.

 

6.    Gergaji Halus Jepang:

Gergaji ini pada prinsipnya sama dengan gergaji punggung.

 

 
                                                                 

 

 

 

 

 

 

                          Gambar 6. Bentuk Gergaji Halus Jepang.

 

7.    GergajiFinir:

Gunanya: Untuk memotong lembaran yang tipis. 

 

 
                                                                                                    

 

  

 

                               

 

                                         Gambar 7. Bentuk Gergaji Finir.

 

8.    Gergaji Bentang Belah:

Sama dengan gergaji belah hanya saja berlainan

pegangan.

Gunanya:Untuk membelah kayu sejajar serat.

 

 
                                                                                               

 

 

 

Gambar 8.  Bentuk Gergaji Bentang Belah.

 

9.    Gergaji  Kurwa:

Gunanya: Untuk menggergaji kurva-kurva bulat.

Gergaji ini pada prinsipnya sama dengan gergaji belah bentang yang terdiri dari daun baja dengan gigi yang telah dikikir. Alat ini berfungsi untuk bentuk-bentuk lengkung atau bentuk bulat.

 

 
                                         

 

 

 

 

                                             

                 

                                     Gambar 9.  Bentuk Gergaji  Kurwa.

 

10. Potong Bentang Potong:

Untuk gergaji ini sangat terbatas dalam pemotongan.

Gunanya: Untuk memotong kayu.

                                 

 

       Gambar 10.  Bentuk Potong Bentang Potong.

 

11. Gergaji  Besi:

                                Gunanya:Untuk memotong benda-benda logam.

 

                                                                                  

 

                                               Gambar 11.  Bentuk Gergaji  Besi.

 

12. Gergaji Gurat:

Gergaji Gurat tertutama dipakai untuk tempat-tempat terlalu sempit, biasanya gigi-giginya dibentuk sedemikianrupa, sehingga memotong dalam tiap arah gerak gergaji (2 arah/maju mundur).

 

 
                                                                                                                        

 

 

                      

  

Gambar 12.  Bentuk Gergaji Gurat.

 

13. Mal Potong Miring:

Mal ini dapat dibuat sendiri

Gunanya : Memberi tanda dalam penggergajian potongan miring.

 
 

 

 

 

      

                   

                   Gambar 13.  Bentuk Mal Potong Miring.

 

14. Klem Gergaji:

Gunanya:Untuk menjepit daun gergaji yang akan ditajamkan.

Alat ini dapat digunakan sebagai landasan/penjepit gergaji pada saat ditajamkan atau dikikir.

 

 
 

 

 

 

 

  

 

          Gambar 14.   Bentuk Klem Cara menajamkan Gergaji.

 

15. Meluruskan  / Meratakan Gigi Gargaji:

Mengikir rata pucuk-pucuk sisi gergaji dapat dilakukan dengan sebuah kikir halus yang dipasang dalam sepotong kayu.

 
 

     

 

 

 

 

                       

                                 

                           

                               Gambar 15.   Cara Meluruskan / Meratakan Gigi Gargaji.

 

Kesimpulan:

Dalam pemakaian alat-alat ini sembarangan saja dan tidak sesuai dengan jenis dan kegunaannya yang mengakibatkan usia penggunaan alat-alat ini tidak maksimal (cepat  rusak dalam jangka waktu yang relatif singkat), dan benda kerja yang dihasilkan juga tidak maksimal atau kurang sempurna.

 

Diadakannya panduan dan penjelasan ini, agar usia alat-alat pemotong pada Teknologi Kayu jauh lebih panjang (lebih awet) dan benda kerja yang dihasilkan jauh lebih baik dan sempurna, serta pengguna alat-alat tersebut jauh lebih ringan dan lebih mudah memakainya.

 

 

 

Referensi:

Job sheet KerjaKayu no. 35700109 G Tahun 1988 olehHartiyono.

BukuTeknikPerkayuanRevisiKetiga, oleh Budi Martono.

 

 

Copyright 2019. Powered by Humas. PPPPTK BOE MALANG