Berita

Penundaan Jadual Post Test Guru Pembelajar

Print
Category: BERITA
Created on Tuesday, 11 October 2016 Last Updated on Tuesday, 11 October 2016 Published Date Written by Super User

Kepada Yth.

- Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota
- Penjab Pusat Belajar /TUK
- Pengampu Diklat GP Moda  Daring Kombinasi
- Mentor Kelas SD Awal dan SD Tinggi

di Propinsi Jawa Timur

Dengan hormat,

Sehubungan dengan adanya masalah teknis (Reset Sistem LMS) pada awal kegiatan yang berdampak pada pengulangan kegiatan pembelajaran pada sesi pendahuluan dan sesi 1 sehingga sebagaian besar peserta tidak dapat menyelesaikan kegiatan pembelajaran tepat waktu maka Post Test Modul 1 Diklat Guru Pembelajar Moda Daring Kombinasi jenjang Guru SD Awal dan Tinggi Ditunda pelaksanaanya pada tatap muka ke -5 pada tanggal 5-6 November 2016.

Dengan penundaan tersebut jadual postest, maka kegiatan pembelajaran tatap muka ke-3 14 s.d 15 oktober 2016 sesuai jadual dan dilanjutkan tatapmuka ke-4 16 s.d 17 Oktober untuk mengawali modul ke-2

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

 

                                                                                                          Kepala

                                                                                                         Dr.Sumarno

Tembusan :

1.Direktur Jenderal GTK. Kemendikbud

Copyright 2019. Powered by Humas. PPPPTK BOE MALANG